www.som360.org/ca
Blog

Treballar la integració sensorial amb les persones autistes

Estratègies d'intervenció i beneficis que aporten
Juan Ignacio Pruiti

Juan Ignacio Pruiti

Psicòleg. Director gerent i terapèutic
Glasir Salud
Sala estimulación multisensorial

Resum

La integración sensorial es un proceso crucial para personas con autismo, ya que su alteración puede impedir una efectiva interacción con su entorno. Al trabajar esta integración, se pueden obtener beneficios como la mejora en la regulación emocional, aumento de la participación en actividades diarias, desarrollo de habilidades motoras y fomento de la interacción social. Entre las estrategias terapéuticas utilizadas se incluyen la terapia ocupacional, las salas de estimulación multisensorial y las técnicas de autorregulación personalizadas. Estas intervenciones son clave para potenciar la autonomía y facilitar una mejor adaptación social en personas con autismo.
Llegir mésmenys

La integració sensorial es refereix al procés mitjançant el qual el cervell organitza i processa la informació rebuda a través dels sentits (vista, oïda, tacte, olfacte i gust). En persones amb autisme, aquest procés pot estar alterat, i això  pot afectar la seva capacitat per interactuar amb l'entorn de manera efectiva. Per això és important treballar aquest aspecte amb elles. Però quins beneficis els poden reportar les intervencions en integració sensorial? Quines estratègies i tècniques s'utilitzen en aquesta mena de teràpia?

Beneficis de la intervenció en integració sensorial

Millora de la regulació emocional

La teràpia d'integració sensorial proporciona eines i estratègies per ajudar les persones amb autisme a regular les seves respostes emocionals enfront d'estímuls sensorials desafiants. En aprendre a identificar i gestionar aquestes respostes, poden experimentar més estabilitat emocional en la seva vida quotidiana.

La regulació emocional és fonamental per al benestar de les persones amb autisme. Moltes d'elles experimenten dificultats per manejar les emocions intenses que poden sorgir en resposta a estímuls sensorials, com ara llums brillants, sons forts o textures desconegudes.

Increment de la participació en activitats

La participació en activitats quotidianes pot ser un desafiament per a les persones amb autisme degut a les dificultats sensorials a què s'han d'enfrontar. La teràpia d'integració sensorial els dona les habilitats necessàries per enfrontar-se a aquestes situacions de manera més efectiva, i això els permet participar més plenament en la vida diària.

En millorar la forma en què processen i responen a la informació sensorial, les persones amb autisme poden participar en més d'activitats, des de jocs fins a tasques escolars i activitats socials, i això també promou la seva inclusió i autonomia.

La teràpia d'integració sensorial dona a les persones autistes les habilitats necessàries per enfrontar-se a les activitats diàries de manera més efectiva.

Desenvolupament d'habilitats motores

La integració sensorial contribueix al desenvolupament d'habilitats motores fines i gruixudes, i facilita la realització de tasques quotidianes, com ara vestir-se, menjar o escriure. A través d'activitats específiques dissenyades per estimular diferents sistemes sensorials, es promou un desenvolupament motor més complet i funcional. El desenvolupament d'habilitats motores és crucial per a la independència i l'autonomia de les persones amb autisme.

Foment de la interacció social

Les dificultats sensorials poden afectar significativament la capacitat de les persones amb autisme per participar en situacions socials. Una millor comprensió i gestió de les respostes sensorials pot conduir a estar més còmode en entorns socials, la qual cosa, al seu torn, pot fomentar interaccions més fluides i significatives amb els altres. La integració sensorial pot exercir un paper crucial en la millora de les habilitats socials i la qualitat de les relacions interpersonals.

Tratamiento TEA

Tractaments basats en l’evidència per als trastorns de l’espectre de l'autisme

Estratègies d'intervenció en integració sensorial

Teràpia ocupacional

La teràpia ocupacional és un enfocament terapèutic fonamental en el tractament de l'autisme, especialment quan se centra en la integració sensorial. Els terapeutes ocupacionals utilitzen una varietat de tècniques i activitats adaptades per abordar les dificultats sensorials específiques de cada persona. Per exemple, poden treballar en activitats que estimulen els diferents sistemes sensorials, com ara jugar amb massilla per millorar la sensibilitat tàctil o utilitzar llums intermitents per desenvolupar la capacitat de regular la resposta visual.

A més, els terapeutes ocupacionals col·laboren estretament amb els pares, mares i persones cuidadores per proporcionar estratègies que es puguin implementar en la llar i en entorns quotidians. Això pot incloure la creació d'un ambient sensorialment amigable a la llar, amb àrees de descans tranquil i la minimització d'estímuls sensorials aclaparadors.

Terapia ocupacional

Facilitar el dia a dia a les persones amb dificultats funcionals

Sala d'estimulació multisensorial

Les sales d'estimulació multisensorial són espais especialment dissenyats per proporcionar una varietat d'estímuls sensorials controlats. Aquests entorns ofereixen una àmplia gamma d'experiències sensorials, que van des de llums suaus i música tranquil·la fins a vibracions i textures tàctils. La combinació d'estímuls visuals, auditius i tàctils permet a les persones amb autisme explorar i experimentar de manera segura i controlada, ajudant-los a regular les seves respostes sensorials.

La combinació d'estímuls visuals, auditius i tàctils permet a les persones amb autisme explorar i experimentar de manera segura i controlada.

Per exemple, una persona amb autisme que experimenta hipersensibilitat tàctil pot beneficiar-se d'activitats a la sala d'estimulació multisensorial que involucrin l'ús de materials suaus i agradables al tacte, com a pilotes sensorials o teles de diferents textures. Això els permet familiaritzar-se gradualment amb sensacions tàctils noves i potencialment desafiants.

Fidget Toys

Estímuls sensorials per a persones amb TEA

Estratègies d'autorregulació

Les estratègies d'autoregulació són eines que les persones amb autisme poden utilitzar per gestionar les seves respostes sensorials i emocionals en diferents situacions. Aquestes estratègies poden variar segons les necessitats individuals i poden incloure tècniques com la respiració profunda, la visualització, l'ús d'eines sensorials o la creació de rutines predictibles.

Per exemple, una persona amb autisme que experimenta hipersensibilitat auditiva pot utilitzar taps per a les oïdes o auriculars amb cancel·lació de soroll en entorns sorollosos, com ara els centres comercials o els esdeveniments esportius. Aquestes eines els ajuden a reduir la quantitat d'estímuls sensorials que reben i els permeten mantenir un nivell de comoditat i regulació emocional.

Regulación sensorial

Estratègies per a l'autoregulació sensorial en les persones autistes

La integració sensorial és una eina poderosa per a donar suport a les persones amb autisme, que els ofereix un camí per tenir més autonomia, comprensió i participació en el món que els envolta. A través d'una intervenció centrada en les necessitats individuals i una comprensió profunda dels desafiaments sensorials, es poden obrir noves portes cap al potencial i la plenitud per als qui tenen autisme.