www.som360.org/ca

Infància

Últims continguts publicats

Nuria Mengual
Testimoni

Nuria Mengual Salido

Àvia d'un nen amb autisme
7
Autisme
Niños mirando tablet
Recomanacions per a una bona higiene del son
6
1
Trastorns del son

Quan una persona autista (o no autista) s'atabala emocionalment el primer que cal fer és saber quin és el motiu o la situació que li produeix aquesta angoixa, per poder -la ajudar més bé.

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Nalleli Silva en la Fundació Ferran Angulo
8 horas amb...

Nalleli Silva Michel

Psicòloga clínica. Coordinadora de l'equip d'admissions i derivacions de Psicoxarxa Solidària
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
rutinas sueño niños autismo
Una mala qualitat del son implica una menor comunicació social
6
11
Trastorns del son
Niños y niñas jugando
Detecció en infants de 0 a 6 anys
8
40
TEA i primera infància
Deporte infantil
L’exercici físic introduït des d’edats primerenques podria arribar a reduir el risc de patir trastorns mentals a llarg termini
4
43
Exercici físic
Atención temprana autismo
Help is in Your Hands ofereix estratègies a les famílies a través de vídeos de situacions quotidianes
4
3
Atenció autisme
Como saber si mi hijo tiene un trastorno aprendizaje
Senyals d’alarma a casa i a l’escola
5
36
Trastorns de l'aprenentatge
La selectivitat alimentària i les conductes disruptives són comunes en les persones amb autisme
6
28
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Estudio ciberbullying
WhatsApp, Instagram, TikTok i els videojocs són els espais on es detecten més casos
5
37
Assetjament escolar