www.som360.org/ca

Articles

Libros autismo
Recomanacions de llibres escrits per persones autistes
10
0
Sant Jordi
Sistema interoceptivo
Les persones autistes poden tenir dificultats per percebre algunes sensacions com el cansament, la fam, el nerviosisme o el dolor
5
2
Autisme
Implementar ajustaments raonables al lloc de feina per a persones amb autisme
10
0
Treball i autisme
La necessitat d'implementar mesures per garantir la no discriminació
10
1
Empleabilitat
Sala estimulación multisensorial
Estratègies d'intervenció i beneficis que aporten
5
1
Sensorialitat
Estrés sensorial
Reaccions externes i internes davant la sobrecàrrega d'estímuls i les situacions d'estrès
5
11
Autisme
Niños mirando tablet
Recomanacions per a una bona higiene del son
6
1
Trastorns del son
Atención temprana autismo
Help is in Your Hands ofereix estratègies a les famílies a través de vídeos de situacions quotidianes
4
3
Atenció autisme
TEA y dentista
Prevenir i minimitzar l'impacte d'anar al dentista
8
4
Pautes