www.som360.org/ca

Comunicació

Últims continguts publicats

Nuria Mengual
Testimoni

Nuria Mengual Salido

Àvia d'un nen amb autisme
7
Autisme
rutinas sueño niños autismo
Una mala qualitat del son implica una menor comunicació social
6
11
Trastorns del son

Quan una persona autista (o no autista) s'atabala emocionalment el primer que cal fer és saber quin és el motiu o la situació que li produeix aquesta angoixa, per poder -la ajudar més bé.

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Pregunta a l'expert

Com millorar la comunicació amb una persona amb TEA

Les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) presenten dificultats en l'ús del llenguatge funcional i en la comunicació no verbal, una característica que els pot generar dificultat en la interacció social, frustració i/o ansietat. Com ens podem comunicar millor amb les persones amb TEA? Què podem fer a casa o des de l'entorn de les persones amb TEA perquè ens entenguin millor? Com podem ajudar-los a comunicar-se millor a casa, a l'escola o a l'entorn laboral?
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
,
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
ciberbullying
L’aplicació b-resol permet alertar, escoltar i acompanyar en la resolució de conflictes en l’entorn educatiu
7
30
Assetjament escolar
Tira de comunicación
Materials de suport per afavorir la comunicació i la interacció amb els infants amb trastorn de l’espectre de l'autisme
4
35
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Monográfico Ciberbullying
El paper determinant de la comunitat educativa
2
34
Assetjament escolar
Revisió de les diferents estratègies d'intervenció
8
32
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Adolescente autismo
Pautes pel seu desenvolupament socioemocional
9
31
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Pregunta a l'expert

Les autolesions en adolescents

Cada cop hi ha més preocupació per l’increment detectat de conductes autolesives entre els i les adolescents. L’augment de les autolesions no suïcides (ANS) responen al malestar acumulat per la població infantojuvenil en aquests últims dos anys, malgrat que aquest creixement ja l’observem des de fa uns 8-10 anys. Un altre aspecte preocupant és que aquesta conducta comença a veure’s en edats cada cop més joves. En aquesta sessió esperem respondre a tots els vostres dubtes i facilitar eines per comprendre l’origen d’aquesta conducta, saber detectar, reaccionar i buscar ajuda, així com tenir eines per gestionar aquests casos a l’aula.
Anna Sintes
Dra. Anna Sintes Estévez
Dr. Daniel Vega Moreno
Dr. Daniel Vega Moreno
Núria Pérez, mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Testimoni

Núria Pérez

Mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
2
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)