Preguntes i respostes

Comunicació

En primer lloc, és important saber què és el que entenen i a quin nivell. És important saber si el missatge que estem transmetent els està arribant, saber si tenen la capacitat i, fins i tot, el context perquè aquestes persones puguin rebre aquest missatge.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

No totes les persones amb TEA tenen associades dificultats a nivell cognitiu o discapacitat intel·lectual. Totes elles comparteixen característiques clíniques, però cada cas és únic i hi ha una gran heterogeneïtat.

Diagnòstic

Per diagnosticar autisme no cal fer aquesta mena de proves. Pot ser útil o important fer-les en alguns casos per identificar la causa del trastorn, per a consell genètic o per filiar les comorbiditats.

Alteracions conductuals

Partint de la base que cada persona és diferent, és possible que algunes persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme presentin una alteració del comportament.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Atès que és impossible saber exactament quan una noia tindrà el seu primer període, és important tenir en compte les seves preferències personals, la seva personalitat i el seu nivell de comprensió a l’hora de decidir quan debatre aquest tema.