www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Com viure amb…

Hi ha diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’estrès que pot suposar la celebració de les festes nadalenques. Una de las claus és la planificació prèvia i compartida amb els infants amb TEA, de manera que contribueixi a disminuir l’estrès que pot suposar un ex

Comunicació

En primer lloc, és important saber què és el que entenen i a quin nivell. És important saber si el missatge que estem transmetent els està arribant, saber si tenen la capacitat i, fins i tot, el context perquè aquestes persones puguin rebre aquest missatge.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

La diversitat en identitat de gènere és un aspecte rellevant que hem de tenir en compte en les persones amb autisme. Les famílies d'aquestes persones poden mostrar-se confoses davant la verbalització d'una identitat diferent de l'assignada en néixer, i poden tenir dubtes respecte a quin és la mil

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

No totes les persones amb TEA tenen associades dificultats a nivell cognitiu o discapacitat intel·lectual. Totes elles comparteixen característiques clíniques, però cada cas és únic i hi ha una gran heterogeneïtat.

Diagnòstic

Per diagnosticar autisme no cal fer aquesta mena de proves. Pot ser útil o important fer-les en alguns casos per identificar la causa del trastorn, per a consell genètic o per filiar les comorbiditats.

Autolesions

És clau entendre quin és el motiu o quina funció té l'autolesió en la persona amb TEA. Cada cas és diferent. Hi ha persones amb autisme que s'autolesionen per calmar l'ansietat, però en realitat no es volen fer mal.