www.som360.org/ca

Adolescència

Últims continguts publicats

Regulación sensorial
Cara a cara

Rocío

Persona amb autisme

Antonio

Persona amb autisme
Niños mirando tablet
Recomanacions per a una bona higiene del son
6
1
Trastorns del son

Quan una persona autista (o no autista) s'atabala emocionalment el primer que cal fer és saber quin és el motiu o la situació que li produeix aquesta angoixa, per poder -la ajudar més bé.

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Nalleli Silva en la Fundació Ferran Angulo
8 horas amb...

Nalleli Silva Michel

Psicòloga clínica. Coordinadora de l'equip d'admissions i derivacions de Psicoxarxa Solidària
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
Pregunta a l'expert

Les autolesions en adolescents

Cada cop hi ha més preocupació per l’increment detectat de conductes autolesives entre els i les adolescents. L’augment de les autolesions no suïcides (ANS) responen al malestar acumulat per la població infantojuvenil en aquests últims dos anys, malgrat que aquest creixement ja l’observem des de fa uns 8-10 anys. Un altre aspecte preocupant és que aquesta conducta comença a veure’s en edats cada cop més joves. En aquesta sessió esperem respondre a tots els vostres dubtes i facilitar eines per comprendre l’origen d’aquesta conducta, saber detectar, reaccionar i buscar ajuda, així com tenir eines per gestionar aquests casos a l’aula.
Anna Sintes
Dra. Anna Sintes Estévez
Dr. Daniel Vega Moreno
Dr. Daniel Vega Moreno
Deporte infantil
L’exercici físic introduït des d’edats primerenques podria arribar a reduir el risc de patir trastorns mentals a llarg termini
4
43
Exercici físic
Adolescente autismo
Pautes pel seu desenvolupament socioemocional
9
31
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Carlota Arderiu i Pedro Arderiu
Testimoni
2
El paper dels germans
Equip guia reunión
8 horas amb...

Equips GUIA de l’Àmbit Metropolità Sud i Vallès Oriental

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Pautes generals per a docents i famílies
7
28
Assetjament escolar
transición joven adulto
La transició de la xarxa d’atenció a la salut mental infantojuvenil a la d’adults
3
28
Xarxa salut mental