www.som360.org/ca

Tecnologies

Últims continguts publicats

Niños mirando tablet
Recomanacions per a una bona higiene del son
6
2
Trastorns del son
Atención temprana autismo
Help is in Your Hands ofereix estratègies a les famílies a través de vídeos de situacions quotidianes
4
3
Atenció autisme

Quan una persona autista (o no autista) s'atabala emocionalment el primer que cal fer és saber quin és el motiu o la situació que li produeix aquesta angoixa, per poder -la ajudar més bé.

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Recursos familias ciberbullying
Fent-ne un bon ús, les TIC poden ser beneficioses pel desenvolupament i l’adquisició de competències bàsiques
4
24
Assetjament escolar
Monográfico Ciberbullying
El paper determinant de la comunitat educativa
2
34
Assetjament escolar
Chica con el móbil
Formació, prevenció i supervisió: tres factors per minimitzar-ne els riscos
4
32
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Ocio adolescentes tea
Recomanacions per afavorir les habilitats de relació i solució de conflictes
4
38
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Estudio ciberbullying
WhatsApp, Instagram, TikTok i els videojocs són els espais on es detecten més casos
5
37
Assetjament escolar
ciberbullying
L’aplicació b-resol permet alertar, escoltar i acompanyar en la resolució de conflictes en l’entorn educatiu
7
30
Assetjament escolar
rutinas sueño niños autismo
Una mala qualitat del son implica una menor comunicació social
6
12
Trastorns del son
videojuegos
Jugar a videojocs pot ser una obsessió per a molts infants i adolescents amb trastorn de l'espectre de l'autisme, però també pot reportar-los beneficis.
2
30
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)