www.som360.org/ca

Diagnòstic

Últims continguts publicats

Dos amigas hablando
Consells per fomentar el respecte i millorar la comunicació
7
2
Pautes relacionals
Un model centrat en les famílies amb fills i filles amb neurodiversitat
10
2
Atenció neurodiversitat

Quan una persona autista (o no autista) s'atabala emocionalment el primer que cal fer és saber quin és el motiu o la situació que li produeix aquesta angoixa, per poder -la ajudar més bé.

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

La intervenció social per afavorir el benestar dels infants amb TEA
12
45
Treball social
Circuit tea
Com accedir al circuit assistencial públic especialitzat en TEA
3
34
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Gemma Vilanova Porqueres
Entrevista

Gemma Vilanova Porqueres

Autora i mare d'un noi amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Raquel Montllor
Testimoni

Raquel Montllor Linares

Activista en salut mental
4
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Núria Pérez, mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Testimoni

Núria Pérez

Mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
2
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
David Amaral
Entrevista

Dr. David G. Amaral

Director de recerca
MIND Institute Research. UC Davis Medical Center
Mujer y TEA
La necessitat d'una mirada amb perspectiva de gènere
4
30
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)