www.som360.org/ca
Blog

Com afavorir el desenvolupament afectiusexual dels adolescents amb TEA

És important oferir-los informació sobre què significa la pubertat
SJDB perfil

Àrea de Salut Mental. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Desarrollo afectivo-sexual tea

Com per a qualsevol persona, el desenvolupament afectiusexual dels adolescents amb TEA és fonamental per al seu desenvolupament personal. Segons l’Organització Mundial de la Salut (2002) la sexualitat és una part integrant del desenvolupament psicoafectiu i psicoevolutiu.

Sovint moltes persones amb discapacitat tenen problemes en el desenvolupament afectiusexual a causa de les dificultats en habilitats socials, problemes per accedir a contextos naturals d’interacció social, actituds de sobreprotecció per part dels seus cuidadors, absència d’espais i temps privats o falta d’educació sexual.

Aquestes dificultats poden donar lloc a sentiments de solitud i baixa autoestima, que al seu torn repercuteixen en el desenvolupament afectiu i poden donar lloc a manca de vincles de parella o a una sexualitat no satisfactòria o inadequada

Pel que fa als canvis físics propis de la pubertat, en algunes ocasions, els adolescents amb TEA són capaços d’explicar de forma precisa els processos biològics de la reproducció, però poden no entendre què impliquen aquests processos en ells mateixos. En algunes ocasions no saben quina informació o conductes han de ser privades..

Adolescente autismo

L’adolescent amb trastorn de l’espectre de l’autisme

En el cas de les noies amb TEA, en estudis qualitatius d’entrevistes a pares i mares, refereixen elevades dificultats per adaptar-se als canvis corporals propis, i a les necessitats d’higiene i autocura relacionades. En aquest mateix estudi, els pares i mares, referien necessitat de rebre orientacions sobre com tenir xerrades sobre les relacions afectiusexuals i ajudar-les a prevenir potencials situacions d’abús.

Una altra situació a considerar és la menarquia i els successius períodes menstruals. S’ha observat que, en ocasions, les noies amb TEA durant la menstruació perceben una intensificació dels seus símptomes per exemple a nivell sensorial, amb una major sensibilitat a nivell olfactiu, i tàctil i al dolor, així com majors dificultats per regular les emocions i la conducta.

Les noies amb TEA experimentaran molts canvis durant la pubertat, de la mateixa manera que altres nenes. És probable que el seu primer període sigui un de les seves majors fites durant aquest temps. El TEA no afecta quan les nenes comencen els seus períodes, de manera que moltes nenes amb TEA probablement tindran el seu primer període entre els nou i els onze anys.

Gemma Vilanova Porqueres

Gemma Vilanova Porqueres

Autora i mare d'un noi amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Pautes per afavorir un desenvolupament afectiu sexual adequat en nois i noies amb TEA

Per afavorir una adequada comprensió dels canvis físics propis de la pubertat i un adequat desenvolupament afectiu sexual, es recomana:

  • Oferir informació clara sobre els canvis físics propis de la pubertat i sobre la seva implicació en el seu propi cos. Oferir informació sobre com es relacionen aquests canvis amb el món social.
  • Oferir informació sobre com mantenir la seguretat en situacions de relacions amb altres persones.
  • Aclarir quina informació i conductes s’han de reservar per a l’àmbit privat.
  • Desenvolupar programes d’educació sexual adequats i adaptats a les diferents necessitats de les persones amb TEA, tenint en compte el seu nivell de funcionament.
  • Respectar moments d’intimitat i privacitat.

En relació a l’anatomia i fisiologia sexual, es recomana:

  • Oferir informació sobre el seu propi cos i desenvolupar una actitud positiva cap a un mateix.
  • Promoure hàbits d’higiene i cura personal. Revisions mèdiques.
  • Oferir informació sobre aspectes com la menstruació. En el cas de les noies, proporcionar més informació sobre els cicles menstruals, ajudar-les a trobar estratègies per identificar i regular les sensacions físiques i emocionals associades. Atès que és impossible saber exactament quan una noia tindrà el seu primer període, és important tenir en compte les seves preferències personals, la seva personalitat i el seu nivell de comprensió a l’hora de decidir quan debatre aquest tema. És important tenir en compte que els preadolescents amb TEA sovint necessiten temps addicional per adaptar-se als canvis i la nova informació, i de vegades poden obsessionar-se amb esdeveniments impredictibles. Atès que el primer període generalment ocorre entre dotze i divuit mesos després de començar el desenvolupament dels pits, sovint és un bon moment per començar a parlar sobre el tema. És crucial preparar les noies per al seu primer període abans d’hora. És important triar el moment adequat per preparar-la. Es poden utilitzar suports visuals per explicar els canvis corporals que tindran lloc, l’ús adequat de tampons i compreses, així com escales, també visuals, per a que puguin quantificar les seves sensacions físiques.
  • Oferir informació sobre altres conceptes com ejaculació i masturbació. Explicar concepte de «públic» i «privat», amb suports visuals i històries socials que facilitin la comprensió.

En relació als abusos sexuals, es recomana oferir informació sobre què són, qui poden cometre’ls, qui ens pot ajudar i què fer en cas de patir abús sexual. És important afavorir la prevenció.

Aquest és un article original del 12è Informe FAROS «Una mirada a la salut mental dels adolescents - Claus per comprendre'ls i acompanyar-los»