www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com es podria adaptar el nivell curricular als perfils dels nens amb TEA?

Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

El tema educatiu és complex, s’ha de tenir en compte també que cada infant té un perfil diferent i unes necessitats específiques. Cal tenir en compte que aquests infants fan un esforç extra per aprendre al seu ritme i en certes ocasions no es té suficientment en compte a l’aula les necessitats educatives i diversitats de cada nen, amb TEA o sense.

És important personalitzar l’ensenyament, tenir en compte les diferents intel·ligències i adaptar el procés d’aprenentatge a cada menor. Sens dubte, els docents intenten fer-ho tan bé com saben i poden, també es requereix més formació en aquest àmbit i potser més recursos al sistema.

Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme

Com a professional de l’ensenyament, he de dir que és molt difícil atendre tota la diversitat que existeix a les aules. Malgrat això, existeixen estratègies com les que hem indicat en altres preguntes que poden ajudar.

Els centres, si disposen dels recursos necessaris, poden organitzar grups reduïts, posar dos professors a la mateixa aula i així atendre la diversitat, facilitar formació específica en TEA.

A escala curricular, existeixen els plans individualitzats. Aquest document, que s’ha d’elaborar conjuntament entre la família, l’Equip d’Assessorament i orientació psicoeducativa (EAP) i la persona tutora de l’alumne o alumna al començament del curs, ha de recollir els objectius que ha d’aconseguir l’alumne i les adaptacions necessàries en l’àmbit curricular i de l’entorn. També és important que se li faci un seguiment trimestral (avaluació) per tal de poder-lo adaptar en funció dels mèrits aconseguits.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme