www.som360.org/ca

Detecció i diagnòstic del trastorn de l’espectre de l’autisme

Com accedir al circuit assistencial públic especialitzat en TEA
Anna Huguet
Dra. Anna Huguet Miguel
Adjunta al cap d'Àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Circuit tea

Creus que el teu fill o filla, o un familiar o tu mateix pots tenir TEA? On pots anar perquè et facin el diagnòstic? Quins són els passos que has de seguir?

En aquest article t’expliquem quin és el circuit d’atenció pública especialitzada en trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) a Espanya.

Si es tracta d’una persona menor d’edat:

El primer que has de fer és demanar cita amb el teu pediatre de referència al centre de salut o centre d’atenció primària de salut perquè faci una valoració. Si ho considera oportú, el o la pediatra farà una derivació al dispositiu d’atenció especialitzada.  Aquest dispositiu pot canviar segon l’edat del nen o nena o segons quina sigui la comunitat autònoma en la qual resideixis. Habitualment, la derivació es fa al centre d’atenció primerenca que atén en general als menors fins als 5-6 anys. A partir dels 6 anys i fins als 18, la derivació i atenció es fa als centres de salut mental infantil i juvenil.

També existeixen unitats especialitzades, normalment ubicades a centres hospitalaris referents, en els quals s’atenen casos de major complexitat.

Si ets major d’edat:

Si tens sospites de tenir un trastorn de l’espectre de l’autisme i ets una persona adulta, has d’anar al teu metge de capçalera del centre de salut d’atenció primària. Després de la valoració i si així ho estima, es farà la derivació al centre de salut mental d’adults o a alguna unitat hospitalària especialitzada en TEA.

Circuit assistencial TEA Cat

Com es detecta l’autisme?

En persones menors el primer nivell de detecció es fa en l’atenció primària de salut, en les revisions pediàtriques rutinàries. Aquestes són una oportunitat clau per obtenir informació del desenvolupament. En nens i nenes de 0-5 anys es fa servir l’escala d'Haizea-Llevant o altres protocols del «nen sa» permetent una possible detecció precoç de casos. Aquesta escala permet valorar el desenvolupament cognitiu, motor i social dels nens, explorant un total de 97 habilitats relacionades amb les àrees de neurodesenvolupament.

Si hi ha presència de senyals d’alarma també es fa servir l’instrument de cribratge M-CHAT-R (Qüestionari Modificat de Detecció Primerenca d’Autisme) per a nens i nenes d’1 a 3 anys amb el qual el pediatre pot avaluar aspectes del desenvolupament i del comportament susceptibles a característiques clíniques del TEA a través de preguntes.

Si després d’aquestes valoracions, la sospita de trastorn de desenvolupament o TEA persisteix, el o la pediatra fa una derivació a l’atenció especialitzada, al centre d’atenció primerenca en els menors de 6 anys o al centre de salut mental infantojuvenil en menors de 6 a 18 anys, on es durà a terme una valoració diagnòstica específica.

En alguns casos, es fan servir alguns instruments psicomètrics validats com l'ADI-R (Entrevista per al Diagnòstic de l’Autisme-Revisada), que és una entrevista clínica que permet avaluar en profunditat a aquelles persones que presenten símptomes característics del TEA, o l’ADOS-2 (Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme), que és una avaluació estandarditzada de la comunicació, la interacció social i el joc o l’ús imaginatiu de materials per avaluar aquestes persones. Aquests instruments diagnòstics es poden fer servir quan es deriva la persona a un centre d’atenció especialitzada en salut mental o unitat especialitzada.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 3 de febrer de 2022
Darrera modificació 3 de febrer de 2022
Anna Huguet

Dra. Anna Huguet Miguel

Adjunta al cap d'Àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Vanessa Pera Guardiola

Dra. Vanessa Pera Guardiola

Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida