Preguntes i respostes

Com viure amb…

Hi ha diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’estrès que pot suposar la celebració de les festes nadalenques. Una de las claus és la planificació prèvia i compartida amb els infants amb TEA, de manera que contribueixi a disminuir l’estrès que pot suposar un ex

Detecció precoç

Hi ha proves senzilles de cribratge que es poden fer servir en les revisions de creixement i desenvolupament en atenció primària, entre els 18 i els 24 mesos. Una d'aquestes proves és M-CHAT i la seva versió més recent M-CHAT-R/F.

Habilitats socials

El més important és recordar que el diagnòstic no canvia la relació que teniu. Segurament t'ajudarà a trobar una explicació a algunes situacions que abans semblava que no en tenien. 

Alguns consells generals: 

Autisme

Hi ha una confusió sobre la paraula «espectre», amb la qual se sol  imaginar una línia que comença en «poc» i acaba en «molt». Però això no és així.

Prestacions econòmiques

Per accedir a les ajudes estatals, autonòmiques o municipals, el primer pas que cal fer és tramitar el certificat de discapacitat i el DNI del vostre fill o filla.

Desenvolupament afectiusexual

Per afavorir una adequada comprensió dels canvis físics propis de la pubertat i un adequat desenvolupament afectiu sexual, es recomana: