www.som360.org/ca
Detecció precoç

Hi ha alguna prova senzilla estandaritzada per detectar si el meu fill o la meva filla té un trastorn de l'espectre de l'autisme?

Hi ha proves senzilles de cribratge que es poden fer servir en les revisions de creixement i desenvolupament en atenció primària, entre els 18 i els 24 mesos. Una d'aquestes proves és M-CHAT i la seva versió més recent M-CHAT-R/F. Es tracta d'una prova de detecció, no de diagnòstic, que indica el risc de tenir TEA. Això significa que un resultat positiu indica la necessitat de més observació i exploració, però no necessàriament un diagnòstic de trastorn de l'espectre de l'autisme.