www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Com viure amb…

Hi ha diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’estrès que pot suposar la celebració de les festes nadalenques. Una de las claus és la planificació prèvia i compartida amb els infants amb TEA, de manera que contribueixi a disminuir l’estrès que pot suposar un ex

Com viure amb…

Compartir o no temes de salut en l'àmbit relacional o laboral és una decisió personal. Per tant, no hi ha una resposta única a aquesta pregunta. Pot ser útil compartir-ho en l'àmbit laboral, per exemple, si necessites adaptacions per  per fer la feina.

Dificultat en l'aprenentatge

Els primers senyals d'alarma es poden observar tant a casa com a l'escola. A l'entorn escolar, l’equip docent pot detectar-lo més ràpidament en tenir tot un grup amb què comparar i observar diferències en els ritmes d'aprenentatge o comportaments disruptius.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

El trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que implica alteracions en la comunicació i en la interacció social, a més de la presència de patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos específics i dificultats de regulació se

Com viure amb…

Cada cas és únic. Per això és important fer una valoració de les capacitats, habilitats i dificultats de cada infant. Però sí, una persona amb TEA pot aprendre, cadascuna amb el seu nivell i amb els suports que necessiti.

Com viure amb...

Habitualment s'ha associat l'autisme a la infantesa i a l'adolescència, com si en complir els 18 tot se solucionés. I no és així. Les persones amb autisme creixen i envellegen, és clar, però també ho fan els pares i les persones de suport.