www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Quan una persona autista (o no autista) s'atabala emocionalment el primer que cal fer és saber quin és el motiu o la situació que li produeix aquesta angoixa, per poder -la ajudar més bé.

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Son

Per millorar la qualitat del son dels inants amb autisme els hàbits i les rutines són indispensables:

Son

Les rutines de son s'han de concebre com un procés de 24 hores: dormir bé significa passar millor el dia, i al revés, passar millor el dia repercuteix a dormir millor.

Son

Els nens i nenes amb problemes de neurodesenvolupament tenen una alta prevalença de problemes de son, entre el 50-80% davant del 25-30% dels nens neurotípics. Aquesta manca de qualitat en el somni també es vincula a un empitjorament de la situació