www.som360.org/ca
Alteracions conductuals

Totes les persones amb TEA tenen alteració de conducta?

Partint de la base que cada persona és diferent, és possible que algunes persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme presentin una alteració del comportament. A causa d'algunes característiques pròpies d'aquest trastorn, com pot ser la hipersensibilitat, la rigidesa davant els canvis, l'ansietat o les dificultats en la comunicació i interacció social, és possible que apareguin conductes disruptives. Si apareixen, haurem de conèixer-ne la causa per poder prevenir-les i treballar al costat dels professionals per abordar-les.