www.som360.org/ca
Diagnòstic

Quins passos haig de seguir si detecto que el meu fill o la meva filla té algunes dificultats o alteracions en el desenvolupament?

És important que consultis aquestes preocupacions amb el servei de pediatria. A partir d'aquí, si cal, es farà una derivació a un servei especialitzat perquè es puguin ferr les proves de cribratge i diagnòstiques necessàries per comprovar si el nen o la nena té TEA. 


Però hem de tenir en compte que no fa falta esperar el diagnòstic per poder intervenir en les àrees en què el nen o la nena mostra dificultats.