www.som360.org/ca
Factors de risc

L'ambient pot ser un factor de risc de desenvolupar autisme o TDAH?

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entre neurones), mielinització i apoptosi. Aquest procés s'inicia durant l'embaràs i segueix fins al final de l'adolescència.

L'exposició a factors ambientals durant aquest període pot donar lloc a una alteració del desenvolupament del cervell i afectant la cognició, com ara disminuint el coeficient intel·lectual, o augmentant el risc de presentar diferents trastorns de com l'autisme o el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).