www.som360.org/ca

Prevenció del suïcidi

Pautes

Algunes recomanacions per ajudar una persona autista a gestionar els seus pensaments obsessius i intrusius són: 

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Son

Per millorar la qualitat del son dels inants amb autisme els hàbits i les rutines són indispensables:

Com es pot augmentar el desig vital i reduir la desesperança?
17
43
Factors de risc i de protecció