www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Diagnòstic

És important que consultis aquestes preocupacions amb el servei de pediatria. A partir d'aquí, si cal, es farà una derivació a un servei especialitzat perquè es puguin ferr les proves de cribratge i diagnòstiques necessàries per comprovar si el nen o la nena té TEA. 

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

El trastorn de l'espectre de l'autisme no fa a les persones més violentes.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

No totes les persones amb TEA tenen associades dificultats a nivell cognitiu o discapacitat intel·lectual. Totes elles comparteixen característiques clíniques, però cada cas és únic i hi ha una gran heterogeneïtat.

Diagnòstic

El diagnòstic del trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) en l'edat adulta és cada vegada més freqüent en els últims anys.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

S'estima que entre el 30 i el 37% de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme tenen un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), encara que els estudis de prevalença mostren dades molt variables en relació als problemes d'atenció en les persones amb TEA. 

Habilitats socials

El més important és recordar que el diagnòstic no canvia la relació que teniu. Segurament t'ajudarà a trobar una explicació a algunes situacions que abans semblava que no en tenien. 

Alguns consells generals: