www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Com viure amb…

Hi ha diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’estrès que pot suposar la celebració de les festes nadalenques. Una de las claus és la planificació prèvia i compartida amb els infants amb TEA, de manera que contribueixi a disminuir l’estrès que pot suposar un ex

Tractament

No totes les persones amb TEA necessiten un tractament farmacològic. No hi ha medicaments que puguin tractar els símptomes principals d'aquest trastorn, però si que hi ha fàrmacs que ajuden a controlar alguns símptomes relacionats.

Alteracions conductuals

Els infants amb trastorn de l'espectre de l'autisme tenen dificultats en la comunicació i en la interacció social i anomalies sensorials que poden causar conductes desafiadores i alteracions del comportament.

Sexualitat

És possible que aquest no sigui un tema fàcil d'afrontar amb un fill o una filla, independentment de si té trastorn de l'espectre de l'autisme. Tot i així, és molt important tractar-lo amb naturalitat.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Moltes nenes poden estar subdiagnosticades encara en l'edat escolar, i, sovint, les seves dificultats passen desapercebudes tant pels pares com pels educadors.  A vegades, un professional de l'educació pot detectar situacions que no es donen en altres espais on no hi ha tantes demandes cognitives

Detecció precoç

Hi ha proves senzilles de cribratge que es poden fer servir en les revisions de creixement i desenvolupament en atenció primària, entre els 18 i els 24 mesos. Una d'aquestes proves és M-CHAT i la seva versió més recent M-CHAT-R/F.