www.som360.org/ca
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Quines característiques diferencien les dones dels homes amb TEA?

  • Tenen més habilitats de comunicació i utilitzen gestos, mirades i expressions socialment esperables, que han après per imitació.
  • Presenten més desig i interès en la interacció social, i també interessos restringits que qualitativament s'aproximen als de les seves iguals sense autisme: dibuixar, manualitats, ballar, sèries, animals…
  • Solen tenir alguna amiga o una relació significativa, a qui absorbeixen o amb qui es mostren molt dependents; algú a qui imitar o que fa de pont amb la resta del grup. Però poden ser vulnerables a tenir relacions abusives.
  • Presenten menys conductes repetitives de tipus motor.
  • Sembla ser que presenten joc simbòlic durant la infància.