www.som360.org/ca

Tractament del tastorn de l'espectre de l'autisme

El trastorn de l'espectre de l'autisme és una condició molt heterogènia. La presentació i la gravetat de les característiques clíniques són úniques en cada cas. Per això, cal fer un pla individualitzat terapèutic per a cada persona, ja que no hi ha intervencions efectives per a totes elles. Cal tenir en compte també que el suport que necessitarà cada persona variarà al llarg del cicle vital.

Sens dubte, si bé encara fa falta més recerca, cal considerar com a possibles pràctiques i tractaments per al TEA les que estan basades en l'evidència científica.

En general, algunes premisses a considerar en la intervenció són:

 • Adaptar les característiques de l'entorn.
 • Oferir estratègies a les persones cuidadores i significatives del menor o de l'adult afectat per TEA.
 • Atendre els problemes i trastorns associats.
 • Potenciar l'autonomia i la funcionalitat de la persona amb TEA, desenvolupant les seves competències i fomentant les seves fortaleses, amb l'objectiu de promoure la seva inclusió en l'àmbit escolar, laboral, familiar i social.

La intervenció es realitza a partir d'un equip multidisciplinari. Algunes de les intervencions terapèutiques són:

 • Teràpies de comunicació social basades en el desenvolupament.
 • Intervencions basades en les teories de l'aprenentatge i de l'anàlisi conductual.
 • Intervencions conductuals naturals orientades al desenvolupament.
 • Programes dirigits a maneig del comportament per a mares i pares.
 • Sistema TEACCH.
 • Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.
 • Programes i sistemes de foment de les competències i de les habilitats socials.
 • Teràpia de la parla i del llenguatge.
 • Teràpia ocupacional.
 • Estratègies ambientals per compensar els problemes de desregulació sensorial.
 • Tractament farmacològic per ajudar en l'abordatge d'alguns símptomes associats al TEA.

Més informació.