www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Diagnòstic

Contactar amb el centre d'atenció primària de salut serà el primer pas. En el cas que sigui un menor de 16 anys, has de posar-te en contacte amb el pediatre, i si és més gran, amb el metge de família. Ells faran la derivació al centre pertinent.

Dificultat en l'aprenentatge

Els primers senyals d'alarma es poden observar tant a casa com a l'escola. A l'entorn escolar, l’equip docent pot detectar-lo més ràpidament en tenir tot un grup amb què comparar i observar diferències en els ritmes d'aprenentatge o comportaments disruptius.

Trastorns de l'aprenentatge

Si observeu aquests senyals, és important aprofundir en el que està passant per descartar que hi hagi una causa en un problema d'aprenentatge.

2 ANYS

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Moltes nenes poden estar subdiagnosticades encara en l'edat escolar, i, sovint, les seves dificultats passen desapercebudes tant pels pares com pels educadors.  A vegades, un professional de l'educació pot detectar situacions que no es donen en altres espais on no hi ha tantes demandes cognitives

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

El trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que implica alteracions en la comunicació i en la interacció social, a més de la presència de patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos específics i dificultats de regulació se