www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Com viure amb…

Hi ha diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’estrès que pot suposar la celebració de les festes nadalenques. Una de las claus és la planificació prèvia i compartida amb els infants amb TEA, de manera que contribueixi a disminuir l’estrès que pot suposar un ex

Alteracions conductuals

Partint de la base que cada persona és diferent, és possible que algunes persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme presentin una alteració del comportament.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Atès que és impossible saber exactament quan una noia tindrà el seu primer període, és important tenir en compte les seves preferències personals, la seva personalitat i el seu nivell de comprensió a l’hora de decidir quan debatre aquest tema.

Autisme

Els símptomes poden ser diferents en dones i homes, però hi ha un cert infradiagnòstic en dones.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

S'estima que entre el 30 i el 37% de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme tenen un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), encara que els estudis de prevalença mostren dades molt variables en relació als problemes d'atenció en les persones amb TEA.