www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Moltes nenes poden estar subdiagnosticades encara en l'edat escolar, i, sovint, les seves dificultats passen desapercebudes tant pels pares com pels educadors.  A vegades, un professional de l'educació pot detectar situacions que no es donen en altres espais on no hi ha tantes demandes cognitives

Com viure amb…

La modalitat d'escolarització dependrà de la intensitat de suport que necessiti la persona amb trastorn de l'espectre de l'autisme.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

El trastorn de l'espectre de l'autisme no fa a les persones més violentes.

Comunicació

En primer lloc, és important saber què és el que entenen i a quin nivell. És important saber si el missatge que estem transmetent els està arribant, saber si tenen la capacitat i, fins i tot, el context perquè aquestes persones puguin rebre aquest missatge.

Escola

És important que el docent s’adapti a les característiques de l’alumne, però també el context, l’aula i l’assignatura. 

Hi ha estratègies que són útils a l’aula per ajudar els alumnes amb TEA: